سرویس حمل و نقل کافی شاپ کاخ سعدآباد

با توجه به وسعت 110 هکتاری مجموعه سعدآباد، وجود بیش از 17 کاخ و کاخ موزه در این مجموعه و دور بودن موزه ها از هم، این مجموعه اقدام به جابجایی بازدیدکنندگان با چندین خودروی جمعی در مجموعه نموده است.

علاقمندان میتوانند با پرداخت بهایی اندک از این سرویس در تمام مسیرهای سعدآباد استفاده نمایند.همچنین سرویس فوق برای مهمانانی که از قبل رزرو کافی شاپ کاخ سعدآباد را نیز دریافت کرده باشند به صورت رایگان انجام می پذیرد