کافه کاخ سعد آباد

کافه کاخ سعد آباد که به کافه سعد آباد معروف میباشد تنها کافه فعال و منحصر به فرد می باشد که با طراحی خاص و جلوه ای جذاب آمادگی پذیرایی از مهمان خود را دارد