گردهمایی فراکسیون تشکل های اتاق ایران

شنبه 24 اردیبهشت میزبان شما هستیم به وقت نهار.

در کاخ زیبای سعد آباد به میزبانی

فراکسیون تشکل های اتاق ایران